Série 2700

Udržování procesních teplot do 60 °C

 Příklady použití:

- vyhřívání vodovodních potrubí menších průměrů
- ochrana odpadních potrubí (mohou být i plastová)
- vyhřívání menších tankových nádob
- topné kabely lze také instalovat do prostředí s nebezpečím výbuchu

Tabulka nabízených výkonových variant:

 

Typové 
označení

Topný výkon 
při 10°C

Pracovní 
napětí

Maximální délka 
obvodu

Průřez sběrných 
vodičů

Maximální teplota odolnosti
UN zapnuto UN vypnuto
2703 10 W/m 230 V~ 201 m 1,31 mm2 65 °C 85 °C
2705 16 W/m 230 V~ 164 m 1,31 mm2
2708 26 W/m 230 V~ 128 m 1,31 mm2
2710 33 W/m 230 V~ 109 m 1,31 mm2

 

Pro více informací nás kontaktujte.