Série 2000

Udržování procesních teplot do 190 °C

Příklady použití:

- zajištění tekutosti látek, které jsou při běžných teplotách viskózní
- ochrana vodovodních potrubí velkých průměrů
- vyhřívání částí zařízení na vysokou procesní teplotu
- topné kabely lze také instalovat do prostředí s nebezpečím výbuchu

Tabulka nabízených výkonových variant:

Typové 
označení

Topný výkon
při 10°C

Pracovní 
napětí

Maximální délka 
obvodu

Průřez sběrných 
vodičů

Maximální teplota odolnosti
UN 
zapnuto
UN 
vypnuto
2005 16 W/m 230 V~ 164 m 1,31 mm2 190 °C

232 °C

nasycená

pára

13 barů

2010 33 W/m 230 V~ 109 m 1,31 mm2
2015 49 W/m 230 V~ 82 m 1,31 mm2
2020 65 W/m 230 V~ 70 m 1,31 mm2
2025 82 W/m 230 V~ 51 m 1,31 mm2
2030 98 W/m 230 V~ 42 m 1,31 mm2

 

Pro více informací nás kontaktujte.