Série 2300

Udržování procesních teplot do 120 °C

Příklady použití:

- zajištění tekutosti látek, které jsou při normálních teplotách viskózní
- ochrana vodovodních potrubí velkých průměrů
- vyhřívání potrubí, které je priodicky čištěno horkou párou až 10 barů (až 185 °C bez napájení)
- topné kabely lze také instalovat do prostředí s nebezpečím výbuchu

Tabulka nabízených výkonových variant:

Typové 
označení

Topný výkon 
při 10°C

Pracovní 
napětí

Maximální délka 
obvodu

Průřez sběrných 
vodičů

Maximální teplota odolnosti
UN
zapnuto
UN
vypnuto
2305 16 W/m 230 V~ 146 m 1,31 mm2 120 °C

185 °C 
nasycená
pára
10 barů

2310 33 W/m 230 V~ 85 m 1,31 mm2
2315 49 W/m 230 V~ 61 m 1,31 mm2

 

Pro více informací nás kontaktujte.