Série 2300

Řez topným kabelem RSCC série 2300

Udržování procesních teplot do 120 °CPříklady použití:

- zajištění tekutosti látek, které jsou při normálních teplotách viskózní

- ochrana vodovodních potrubí velkých průměrů

- vyhřívání potrubí, které je priodicky čištěno horkou párou až 10 barů (až 185 °C bez napájení)


- topné kabely lze také instalovat do prostředí s nebezpečím výbuchu


Tabulka nabízených výkonových variant:

Typové

označení

Topný výkon

při 10°C

Pracovní

napětí

Maximální délka

obvodu

Průřez sběrných

vodičů

Maximální teplota odolnosti
UN
zapnuto
UN
vypnuto
2305

16 W/m

230 V~146 m1,31 mm2120 °C

185 °C

nasycená

pára
10 barů

231033 W/m230 V~85 m1,31 mm2
231549 W/m230 V~61 m1,31 mm2


Pro více informací nás kontaktujte:

email - info@dkgroup.cz

tel. -  567 572 314

  • Graf závislosti topného výkonu (W/m) na teplotě potrubí (°C) u topných kabelů série 2000