Série 2000

Řez topným kabelem RSCC série 2000

Udržování procesních teplot do 190 °CPříklady použití:

- zajištění tekutosti látek, které jsou při běžných teplotách viskózní

- ochrana vodovodních potrubí velkých průměrů

- vyhřívání částí zařízení na vysokou procesní teplotu


- topné kabely lze také instalovat do prostředí s nebezpečím výbuchu


Tabulka nabízených výkonových variant:

Typové

označení

Topný výkon

při 10°C

Pracovní

napětí

Maximální délka

obvodu

Průřez sběrných

vodičů

Maximální teplota odolnosti
UN zapnutoUN vypnuto
2005

16 W/m

230 V~164 m1,31 mm2190 °C

232 °C

nasycená

pára

13 barů

201033 W/m230 V~109 m1,31 mm2
201549 W/m230 V~82 m1,31 mm2
202065 W/m230 V~70 m1,31 mm2
202582 W/m230 V~51 m1,31 mm2
203098 W/m230 V~42 m1,31 mm2


Pro více informací nás kontaktujte:

email - info@dkgroup.cz

tel. -  567 572 314

  • Graf závislosti topného výkonu (W/m) na teplotě potrubí (°C) u topných kabelů série 2000