Nejčastější aplikace S-R kabelů RSCC (Dekoron)

Oblasti použití

Vodohospodářství

ochrana proti zamrzání

 • distribuce pitné vody, požární rozvody, hlavní uzávěry a hydranty
 • SHZ, zásobníky vody, bazény a nádrže pro odchov ryb
 • zavlažovací systémy, odpadní systémy, čističky odpadních vod

temperování potrubí TUV

 • hotely, nemocnice, úřady, obytné domy

Potravinářství

ochrana proti námraze

 • dveře, podlahy a zařízení provozů mrazíren
 • antikondenzační ochrana sypkých materiálů

udržování procesní teploty

 • doprava a zpracování tuků, olejů
 • technologie pro čištění vratných obalů

Rafinérie

zajištění tekutosti

 • potrubí a nádoby s tuky, parafíny, oleji

Petrochemie

udržování přesné teploty

 • dlouhé potrubní trasy, tankové nádoby a zásobníky
 • procesní body, ventily

Zajištění bezpečnosti

odstranění sněhu, ledu

 • okapové systémy a střechy
 • veřejná prostranství, tovární haly, letištní plochy
 • nakládací rampy, kolejové výměny, chodníky, schody, nástupiště
 • antény, elektronické bloky, rozvaděče, vědecké a měřící stanice