Samoregulační topné kabely RSCC

S-R topné kabely

Samoregulační topné kabely Dekoron vyráběné dnes pod obchodní značkou RSCC americkou firmou Rockbestos-Suprenant Cable Corp. (dříve koncernem Furon), slouží k vytvoření kompletního a spolehlivého systému určeného pro zajištění provozuschopnosti potrubí, tankových nádob, zásobníků tekutin, měřících zařízení a přístrojů, případně jiných systémů pro sběr, dopravu a skladování různých materiálů.

Díky své konstrukci, která odpovídá požadavkům na bezpečný provoz v prostorách s riziky výbuchů a po­žárů, nacházejí průmyslové varianty kabelů RSCC (Dekoron) široké uplatnění v rafinériích, v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, dále při dopravě olejů, paliv, plynů a v podobných aplikacích.

V oblasti veřejné sféry pak slouží komerční topné prvky k preventivní ochraně okapů a okrajů střech proti zamrzání, vyloučena samozřejmě není ani ochrana komunikací a nákladových ramp proti usazování sněhu a ledu. Velké množství stavebníků, správců a majitelů nemovitostí již poznalo spolehlivost topných kabelů RSCC při protimrazové ochraně rozvodů pitné vody, kanalizačních potrubí, okapových systémů a střech, ale také při udržování teploty rozvodů teplé užitkové vody.

V oblasti elektrického doprovodného vyhřívání vyrábí Rockbestos-Surprenant především průmyslové S-R topné kabely (RSCC sérií RSL 2700, RSM 2300 a RSH 2000), nezapomíná však také na komerční sféru nabídkou S-R topných kabelů série 2800 pro použití v obytných budovách.

Výčet příkladů použití S-R topných kabelů RSCC samozřejmě není úplný, neboť tento systém umožňuje přizpůsobení se jakékoliv aplikaci dle konkrétních podmínek použití a představ zákazníků - budoucích uživatelů.

Soubory ke stažení: